RRETH NESH

Zyra jonë themeluar që prej Nëntor , 2015 ju ofron një bashkëpunim interaktiv duke ju lejuar të përfitoni dije apo mundësi pranë nesh. Si konsulent financiar dhe ligjor ju vijmë në ndihmë me përvojën tonë disa vjecare duke bërë të mundur që të ardhurat tuaj të vijnë në rritje çdo ditë edhe më shumë.

Partnerët tanë e gjejnë shumë efikas dhe të shpejtë shërbimin e marrë prej nesh.

Stafi ynë I kualifikuar nuk lejon që partnerët të kalojnë në vështirësi teknike në mbarëvajtjen e punës së tyre.
Vlerësimi I tyre është shtylla jonë e suksesit.

Duke bashkëpunuar me ne ju ofrojmë mbrojtje dhe siguri për financat tuaja.

Pranë nesh përfitoni:

  • Konsulta dhe diskutime konstruktive që ju vijnë në ndihmë për të hedhur hapa të sigurt në biznesin tuaj;
  • Këshillime pa pagesë;
  • Respektim te cdo afati ligjor tatimor, duke realizuar në kohë detyrimet
    tuaja shtetërore;
  • Tarifa nga më konkurueset ne treg;
  • Mbështetje në cdo hap të veprimtarisë suaj;

Biznese të bashkuara GE-TO

Biznese të vogla

Klinikë Dentare
Klinikë Estetike
Shoqata JFP
Real Estate
Shërbime Marketingu
Fabrikë prodhimi

Biznese të mëdha

Kompani Shërbimi
Kompani Organizimi Eventesh
Call Center